Domini pràctic B1 maig 2016

DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC B1 (15 PUNTS, MÍNIM:7,5)

1. La intervenció _______ alumna ________ universitat ha tengut molt d’èxit.

a) de l’ / de l’

b) del / de l’

c) de l’ / de la

2. __________ olor de peix cru no m’agrada __________ ni mica.

a) Aquest / res

b) Aquesta / gens

c) Aquesta / res

3. L’actual ____________ va ser la meva _____________.

a) batlesa / mestre

b) batlessa / mestra

c) batlessa / mestre

4. Han obert una botiga de telèfons ___________ ben __________ ca nostra.

a) móbils / davant

b) mòvils / devant

c) mòbils / davant

5. El metge m’ha prohibit ______________ la ___________.

a) especialment / cafeïna

b) especialment / cafeína

c) espacialment / cafeïna

6. He canviat de feina: ara duc els ___________ d’una _____________.

a) comptes / empresa

b) comptes / empressa

c) contes / empresa

7. La setmana passada vàrem plantar ________________ _________________ a la nostra finca.

a) dos-cents vintidós / taronjers

b) dos-cents vint-i-dos / tarongers

c) dos cents vint-i-dós / tarongers

8. Per rebre la subvenció ________________ presentar una sol·licitud i la documentació que s’especifica en __________ de la convocatòria.

a) tenim que / l’annexe

b) hem de / l’annex

c) hem de / l’annexe
9. Ara t’ensenyaré la _______________ per fer calamars ______________.

a) recepta / farcits

b) receta / rellenos

c) receta / farcits

10. Si vols fer-me arribar el fitxer però no saps la meva _______________ electrònica, no podràs ______________.

a) adressa / enviar-me’l

b) adressa / enviar-m’ho

c) adreça / enviar-me’l

11. No he contestat el teu missatge _______ tenc avariat l’_________.

a) perque / ordinador

b) perquè / ordinador

c) perquè / ordenador

12. He anat a veure el ____________ per signar el divorci, però no he pogut evitar veure el meu _____________.** (Consultau el quadre amb la nova normativa)

a) jutge / ex-marit

b) jutje / ex-marit

c) jutge / exmarit

13. Ahir em vaig rompre ______ dents perquè _________ per una escala.

a) les / vaig caure

b) els / vaig caure

c) els / vaig tropessar

14. ___________ de sortir, passa per la _____________ i paga les ensaïmades.

a) Abans / caixa

b) Abans / caxa

c) Avanç / caixa

15. La meva filla no pot menjar _________ perquè hi té ____________.

a) cacahuets / al·lèrgia

b) cacauets / al·lèrgia

c) cacauets / alèrgia

16. El meu ________ és el ______ gran de tots.

a) despatx / mes

b) despatx / més

c) despaig / més

17. Els diumenges m’agrada sortir a ____________ i a comprar la _________.

a) passejar / prensa

b) passejar / premsa

c) passetjar / premsa

18. El nou _____________ de la nostra finca és _____________.

a) veï / psicòlog

b) vei / psicòleg

c) veí / psicòleg

19. Si no _________ tan cansat, vendria a ca teva a veure una ______________.

a) estés / película

b) estigués / pel·lícula

c) estigués / película

20. Per pintar la _________ has de menester el _________ gros.

a) paret / pinzell

b) pared / pincell

c) paret / pinsell

21. Esperava per _________ el bus quan un cotxe va pujar a ________ i la va atropellar.

a) agafar / l’acera

b) agafar / la vorera

c) collir / l’acera

22. Per al ____________, la ____________ diu que basta prendre una aspirina.

a) maldecap / enfermera

b) mal de cap / infermera

c) dolor de cap / infermera

23. ____ utilitat d’aquest sistema és evitar el problema de ____ última vegada.

a) L’/ l’

b) La / la

c) La/l’

24. No fas bona cara… Encara et trobes __________ o ja estàs ________?

a) mal / be

b) malament / bè

c) malament / bé

25. ___________ me’n vaig de viatge, m’ __________ molt.

a) Quan / enyor

b) Quan / anyor

c) Quant / enyor

26. Aquesta _____________ que escoltes és molt ________________!

a) música / avorrida

b) mússica / aborrida

c) música / aburrida

27. Avui vendran dos convidats: aniré a la ___________ a comprar _________.

a) carniceria / vedella

b) carnisseria / vedella

c) carnisseria / vadella

28. _____ no saps cuinar, apunta’t a un curs de cuina i així en __________.* (Cal tenir present que canviaran alguns diacrítics)

a) Sí / sabràs

b) Si / sebràs

c) Si / sabràs

29. He mirat si quedava ____________ dins la gelera però no __________.

a) mantequilla / n’hi ha

b) mantega / n’hi ha

c) mantega / ni ha

30. He anat d’excursió a la _________ amb el _________.

a) montanya / cavall

b) muntanya / cavall

c) muntanya / caball

 

SOLUCIONS

1c – 2b – 3b – 4c – 5a – 6a – 7b – 8b – 9a – 10c – 11b – 12a – 13a – 14a – 15b – 16b – 17b – 18c – 19b – 20a – 21b – 22b – 23c – 24c – 25a – 26a – 27b – 28c – 29b – 30b

*L’accent diacrític es manté en les següents paraules monosíl·labes: bé/be, déu/deu, és/es, mà/ma, més/mes, món/mon, pèl/pel, què/que, sé/se, sí/si, són/son, té/te, ús/us, vós/vos.

**Apareix el guionet en alguns mots compostos prefixats. Per exemple, exdirectora general passa a ser ex-directora general, i art no figuratiu esdevé art no-figuratiu.

CANVIS NORMATIUS DE L’IEC

polemica-diacritica_1660644073_34356090_987x487