Poesia musicada del segle XV (Raimon)

 Lo jorn ha por de perdre sa claror: (AUSIÀS MARC)

Lo jorn ha por de perdre sa claror:
quan ve la nit que expandeix ses tenebres,
pocs animals no cloen les palpebres
e los malalts creixen de llur dolor.
Los malfactors volgren tot l’any duràs,
perquè llurs mals haguessen cobriment.
Mas jo, qui visc menys de par, en turment
e sens mal fer, volgra que tost passàs.

E, d’altra part, faç pus que si matàs
mil hòmens justs menys d’alguna mercé,
car tots mos ginys jo solt per trair me.  (perquè disposo tots els artificis per trair-me)
E no cuideu que el jorn me n’excusàs,          (i no us penseu que el dia me n’excusi)
ans en la nit treball rompent ma pensa
perquè en lo jorn lo traïment cometa:
por de morir ne de fer vida estreta                      (… ni de fer vida privada de llibertat)
no em tol esforç per donar-me ofensa.    (no em resten esforç per ofendre’m  a mi mateix)

Plena de seny, mon enteniment pensa
com aptament lo llaç d’amor se meta. (com posar-se adequadament el dogal de…)
Sens aturar, pas tenint via dreta,          (Sense aturar-me, camino fent via dreta,)
vaig a la fi, si mercé no em defensa.

UOC – Música de poetes: Lo jorn ha por de perdre sa claror / Veles e vents

JOAN ROÍS DE CORELLA

JAUME ROIG